חידושים וביאורים על הרמב"ם מהגאון הר' יוסף רוזין הנקרא הרוגוצ'ובר.

זמניםראה גם: