צל"ח על הש"ס/בבא מציעא/פרק א

  • ראו סיכום דברי הפנ"י והצל"ח על רש"י בדף השיחה