ציצים ופרחים (יעב"ץ)

ספר
ציצים ופרחים - ("לקט אורות")
להרב יעב"ץ
ספר השלמות לספר מאורי אור למהר"ם פאפרוש - ובתוכם על גימטריאות השמות


הקדמת היעב"ץ | פתח דבר המו"ל ר' אלימלך צוויבל

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

דברי סיום | מפתח חשבון מלוי השמות

על המהדורה/ותעריכה

[ניסוח המילים ראוי לשיפור. מוזמנים לערוך ולשפר את הניסוח]

למהדורת אלטונא משנת תקכ"ח (1768) יש כמה חסרונות (איכות תצוגה גרועה, חסרונות, וכולי).

מהדורת צוויבל משנת תשע"ו מהווה תוצר של מחקר מעמיק על בסיס כת"י ושאר ספרי היעב"ץ, תוך כדי הצגה קפדנית של הוספות שונות של הרב המחבר (הן השמטות דפוס אלטונא שנמצאו בכת"י והן בתוספות ביאור של רבינו היעב"ץ שנכתבו בגליון הספר) וההדגשות של המילים השונים בכת"י המקורי. בנוסף, הרב צוויבל הוסיף הערות שוליים להרחבת ביאורו של דברים המובאים בספר. ליתר הרחבה על מהדורה זו ראו הקדמת המו"ל.

מהדורת וויקיטקסט מתבסס על מהדורת צוויבל ועל מהדורת אלטונא.

  1. לוקח גישת עריכה גמישה/ליברלית יותר מבחינת העיצוב, פיסוק, הדגשות, וסימונים. במטרה להפוך לקריאה נוחה יותר. הוסרו הסימונים של <> או * המסמנים הוספות של כת"י או גליונות. הודגשו מילים שלא בהכרח הודגשו במקור. הוסרו לעיתים נקודות פיסוק (.) המובאים במהדורת צוויבל ונוספו סימני פיסוק אחרים כפי ראות עיניהם של הויקיעורכים עצמם.
  2. נוספו הערות שוליים אשר לרוב מסבירים חישובים של הגימטריאות השונות.
  3. ערך והגיה מילים בנוסח הספר בצורה שונה ממהדורת צוויבל, במקומות שבהם נראה מקום לשיפור או תיקון.

ראו גםעריכה