צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)

צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס״ח–2007


ק״ת תשס״ח, 7; תשע״ט, 2988.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס״ז–2007 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע הוראות אלה:


קביעת יישובים נוספים [תיקון: תשע״ט]
לצורך ההגדרה ”אזור עימות דרומי“ שבסעיף 1 לחוק העיקרי, יראו כל אחד מאלה כיישוב שמתקיימים בו אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, ויחולו עליו הוראות החוק:
(1)
דורות;
(2)
ברור־חיל;
(3)
מבקיעים;
(4)
צוחר;
(5)
אוהד;
(6)
תלמי אליהו;
(7)
שדה ניצן;
(8)
נווה;
(9)
בני נצרים.
תוקף
הוראות צו זה יעמדו בתוקפן בתקופת התחולה של החוק, כפי שנקבעו בסעיף 7 לחוק או לפיו.


ה׳ בתשרי התשס״ח (17 בספטמבר 2007)
  • רוני בר־און
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.