צו זכות יוצרים (ארצות הברית)

צו זכות יוצרים (ארצות הברית) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו זכות יוצרים (ארצות הברית), תשי״ג–1953


ק״ת תשי״ג, 1117.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות יוצרים, אני מורה לאמור:


יצירה שפורסמה
יצירה שפורסמה לראשונה בארצות הברית של אמריקה תהא מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל.
יצירה שלא פורסמה
יצירה שלא פורסמה ושמחברה היה בעת חיבור היצירה אזרח ארצות הברית של אמריקה תהא מוגנת כאילו היה מחברה אזרח ישראל.
תחילת תוקף
תקפו של צו זה הוא מיום ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948).
השם
לצו זה ייקרא ”צו זכות יוצרים (ארצות הברית), תשי״ג–1953“.


כ׳ בניסן תשי״ג (3 ביוני 1953)
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.