פתיחת התפריט הראשי
צו המועצות המקומיות (ב) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג–1953


ק״ת תשי״ג, 1174; תשי״ד, 579; תשט״ו, 1348; תשט״ז, 856, 1152; תשי״ח, 593, 621, 1850; תשי״ט, 1757, 1895, 2004; תש״ך, 795, 887, 1672; תשכ״ב, 1068, 1392, 2489; תשכ״ג, 1150, 1151; תשל״ב, 1277; תשל״ד, 762; תשל״ה, 8; תשל״ו, 1832; תש״ם, 1825; תשמ״ג, 225, 1212; תשמ״ו, 508, 1368; תשמ״ז, 331, 1251; תשמ״ח, 876; תשמ״ט, 652; תשנ״ג, 913; תשנ״ו, 904; ס״ח תשנ״ו, 23; ק״ת תשע״ז, 295.


צו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג–1953 – בוטל (ק״ת תשע״ז, 295).


ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.