פתיחת התפריט הראשי

צו הכניסה לישראל (תחנות גבול)

צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז–1987


ק״ת תשמ״ז, 1219; תשנ״א, 489; תשנ״ד, 1252; תשנ״ה, 346; תשנ״ז, 346, 380, 540; תשנ״ח, 897; תשנ״ט, 528, 923; תשס״ה, 1011; תשס״ט, 1018; תשע״ח, 2263, 2748; תשע״ט, 2926, תשע״ט, 3462.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, אני מצווה לאמור:


1.
תחנות גבול [תיקון: תשנ״א, תשנ״ד, תשנ״ה, תשנ״ח, תשנ״ט, תשנ״ט־2, תשס״ה, תשע״ח, תשע״ט]
הכניסה לישראל והיציאה מישראל תהיה באחת מתחנות הגבול האלה:
גשר אדם
נמל אילת
שדה התעופה אילת
גשר אלנבי
מעבר ארז
נמל אשדוד
נמל הנפט אשקלון
מרינה אשקלון
מעבר בירנית
נמל תעופה בן־גוריון
מעבר גולן
מרינה הרצליה
נמל חדרה
נמל חיפה
שדה התעופה חיפה
מעבר טבה
מעבר כרם שלום
מעבר מטולה
מעבר נהר הירדן
מעבר נטפים
מעבר ניצנה
מעבר סופה
שדה התעופה עובדה
שדה התעופה עטרות
מעבר ערבה
מעבר צופר
מעבר קרני
מעבר ראש הנקרה
שדה התעופה רמון על שם אילן ואסף רמון
מעבר רפיח
מעבר תורמוס
נמל תל־אביב־יפו
שדה התעופה תל־אביב־יפו
פורסם צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (מעבר נבטים), התשס״ט–2009 (ק״ת תשס״ט, 1018), לפיו על אף האמור בסעיף 1 לצו, הכניסה לישראל תהיה גם בתחנת גבול נוספת – מעבר נבטים (להלן – מעבר נבטים). המעבר במעבר נבטים יהיה למי שאושר בידי מערכת הביטחון, ולצורכי מערכת הביטחון בלבד. לעניין זה, ”מערכת הביטחון“ – צבא־הגנה לישראל, משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו.
פורסם צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (מעבר פארק שער הירדן), התשע״ח–2018 (ק״ת תשע״ח, 2748), לפיו על אף האמור בסעיף 1 לצו, הכניסה לישראל והיציאה ממנה יהיו גם בתחנת גבול נוספת והיא מעבר פארק שער הירדן הסמוכה לתחנת הגבול מעבר נהר הירדן. רשאי לעבור במעבר פארק שער הירדן אדם המחזיק באישור כניסה לפארק שער הירדן מאת מינהלת פארק שער הירדן לפי החלטת הממשלה מס׳ 1036 (נג/1) (להלן – מורשה כניסה), ולצורך שהות בשטח פארק שער הירדן בלבד. כניסה לישראל במעבר פארק שער הירדן תותר רק למורשה כניסה שיצא מישראל לפארק שער הירדן דרך מעבר פארק שער הירדן.
פורסם צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (מעבר חצור), התשע״ט–2019 (ק״ת תשע״ט, 3462), לפיו על אף האמור בסעיף 1 לצו, הכניסה לישראל והיציאה מישראל תהיה בתחנת גבול נוספת – מעבר חצור (להלן – מעבר חצור). המעבר במעבר חצור יהיה למי שאושר בידי מערכת הביטחון, ולצורכי מערכת הביטחון בלבד. לעניין זה, ”מערכת הביטחון“ – צבא ההגנה לישראל, משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו.
2.
ביטול
צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשל״ד–1974 – בטל.


י״ז בסיון התשמ״ז (14 ביוני 1987)
  • יצחק שמיר
    ראש הממשלה ושר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.