פתיחת התפריט הראשי

‏[עב] אפשר לעשות מופתים עפ"י התורה, וכך היו כל מופת משרע"ה, שפתח שער חדש בד"ת, ועפ"י ‏אותו אור בדברי תורה הי' נמשך שפיעת אור בעולם לפעול אותו דבר. ואפשר לעשות ע"י תפלה. ‏ומצינו בנביאים שספר הכתוב כל המופתים שעשה אליהו ושעשה אלישע, וזולת משאר הנביאים לא ‏נזכר מופתיהם. וכבר אז"ל (מגילה יד.) "נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה". ‏וא"כ ע"כ אותם סיפורי המופתים הם צריכים לדורות, ואע"פ שהיו רק לפי שעה הם פתחו שערים ‏בזה, כי כל מופתי אליהו היו עפ"י התורה ועל ידיה [ד"מ ירידת האש ע"י חידוש תורה שחידש ‏להתיר הבמה] וכל מופתי אלישע ע"י תפלה, כמ"ש במגילה (כז.) "ואלישע דעביד ברחמי". וזכה לפי ‏שנים מאליהו כי יותר יש לפעול ע"י תפלה. אבל מ"מ מה שעפ"י תורה גדול, כמ"ש פ"ק דשבת (י.) ‏"מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה". והמעמיק יבין: ‏