פתיחת התפריט הראשי

אנכי קודם ללא יהיה לך. כי על ידי ההתבוננות הגמורה באנכי מצד אמונה הברורה בהש"י שהוא מצוי, הוא ניצול מלא יהיה ונשמר מכל מיני הסרות ונזיקין. כי אמרו ז"ל (תנחומא ויצא) עשה מצוה אחת מוסרים לו מלאך אחד לשומרו, והנה מדה כנגד מדה, כל המצוות קבלו על ידי שליח נמסר מלאך (לשומרו) ואנכי ולא יהיה שמעו מפי הגבורה, לכך בשכר אנכי הקב"ה בעצמו שומרו. ובמקום אחר אמרו כי ממצוה נברא מלאך ובמצות אנכי נברא כביכול התגלות השגחת הקב"ה בעצמו במוחו ודעתו של זה, בריאה ממש יש מאין במוח ולב אטום להיות מצוי אצלו תמיד. על ידי אתערותא כחודה של מחט מתתא נפתח אח"כ כפתחו של אולם.