פר אחד/לא

<< · פר אחד · לא · >>


פרק ל'אעריכה

פה עם החמור כשם שהחמור אינו רואה כלום. עיין לרש"י בנדה דכ"ג ע"ב בעין אחד כבהמה דאחד מעיניו דומה לבהמה יע"ש ודוק.

גידיו של איל הם יו"ד כנגד יו"ד נבלים של כינור שהיה דוד מנגן בהם. ראו נא מעשה ה' דלעיל פי"ט מנה במספר יו"ד עלי עשור ועלי נבל ובא בנסיון העשירי מכוון יפה עשרה עשרה בשקל הקדש.