פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות)

פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות) מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש״ח–1948

מס׳ 13 לשנת תש״ח – 1948


מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:


[תיקון: תשכ״ח]
(בוטל).
פירוש חוקים
כדי להרחיק ספק נאמר בזה:
(א)
כשהחוק אשר ניתן על ידי מועצת המדינה או על פיה סותר חוק שהיה קיים בארץ־ישראל ביום ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948), רואים את החוק הקודם כמבוטל או מתוקן, גם כשאין בחוק החדש ביטול או תיקון מפורש של החוק הקודם.
(ב)
חוק שניתן על ידי מועצת המדינה או על פיה ואשר מתקן חוק שהיה קיים בארץ־ישראל ביום ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948), או משתייך אליו באיזו צורה שהיא, מפרשים אותו בסמיכות לחוק הקודם, גם כשלמושג אחד נקטו לשון שונה בחוק הקודם ובחוק החדש.
אישור פקודות
מתאשרות בזה למפרע הפקודות של מועצת המדינה הזמנית שנחתמו על ידי אישור ראש הממשלה לפני הבחרו, ועל ידי שר לפני קביעת תפקידו.
מתאשרת בזה למפרע פקודת צבא־הגנה לישראל, תש״ח–1948, כאילו היתה פקודה של מועצת המדינה הזמנית.
אישור פעולות ראש הממשלה והשרים
ניתן בזה תוקף למפרע לפעולות ראש הממשלה והשרים, שנעשו לפני הענקת סמכותם על ידי הממשלה הזמנית.
פעולות פקידים
אין לפסול פעולת שופט, שוטר, פקיד ממשלתי או רשות מוסמכת מתוך נימוק שנעשתה על ידו לפני התמנותו כחוק, או לפני קבלו את הסמכות לכך.
תוקף הפקודה
הסעיפים 3, 5, 6 של פקודה זו חלים על פקודות שנחתמו ופעולות שנעשו בין ו׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948) ויום הכנס פקודה זו לתקפה.
השם
פקודה זו תיקרא ”פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש״ח–1948“.


כ״ד סיון תש״ח (1 ביולי 1948)
  • פליכס רוזנבליט
    שר המשפטים
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.