פקודת היום לעוצבת הפלדה, החמישי ביוני 1967

פקודת היום לעוצבת הפלדה, החמישי ביוני 1967

עריכה

עוצבת הפלדה היתה אוסף של יחידות שריון, בפיקודו של ישראל טל. פקודת היום לקראת מלחמת ששת הימים נכתבה על ידי עמוס עוז, והוקראה על ידי טל.

"חיילי עוצבת הפלדה: ניתן האות!

היום נצא לרסק את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. היום נצא לפתוח לרווחה את שער הדרום שהונף בידי התוקפן המצרי. שריונינו יביאו את המלחמה אל עומקי אדמת האויב. לא ששנו אל הקרב הזה. האויב רצה בו, האויב פתח בו והאויב יקבלנו אחת אפיים. נזכור: זו הפעם השלישית הונף עלינו הפגיון המצרי. זו הפעם השלישית שגה האויב באשליה המטורפת: לראות את ישראל כורעת על ברכיה. בדם, באש ובברזל נעקור מליבו את המזימה הזאת. נזכור עוד: אין לנו מלחמה באזרחי מצרים. איננו חומדים את אדמתם ואת רכושם. לא באנו להחריב את אדמתם ולא לרשת אותה. אנחנו מזנקים כדי למעוך את ריכוזי הכוח שהתכוונו לאיים על שלומנו. אנחנו מזנקים כדי לעקור מציריהם את שערי ההסגר המצרי. אנחנו מזנקים כדי למגר את משימת ההשמדה. היום יכיר מדבר סיני את תנופתה של עוצבת הפלדה. והארץ תרעד תחתיה."