פתיחת התפריט הראשי
  • אמר הרב "צלם ודמות כבר חשבו בני אדם", הפירוש: כבר ביארנו בפתיחת זה הספר כי הפשטת הגשמות מהאל יתברך אינו מכלל הסתרים אשר ראוי להעלים אבל בהרחקת הגשמות ראוי שישותפו ההמון והחכמים ויחנכו הנערים ג"כ כמו שביאר הרב בפרק ל"ה, ולמה שימצאו סתרים רבים יחוייב שיקבל אותם החכם אחר קבלת שהשם אינו גשם, רצה הרב בעבור שני אלו הטעמים לסלק הגשמות.
והתחיל בצלם למה שאדון הנביאים התחיל בו במעשה בראשית גם כי הוא כולל כל חלקי ההגשמה כמו שביאר החכם רבי משה הנרבוני :


  • ואמר "כבר חשבו בני אדם כי צלם בלשון עברי יורה על תמונת הדבר ותארו" - והרצון בו כי צלם יורה על תמונה ותואר, כבר ידעת כי תמונה ותאר הם ממאמר האיכות והם ממקרי הכמות במה שהוא כמות ואם הדבר כן מה שאמר במעשה בראשית 'נעשה אדם בצלמנו' הרצון בו התמונה המקרית. ואם בכאן אמר השם 'נעשה אדם בצלמנו' יהיה השם גשם, ויהיה הדבר כן צלם "יורה על תמונת הדבר" שהוא מקרה הכמות אם כן 'בצלמנו' הוא דבר גשמי ובכאן נכלל הש"י אם כן הש"י הוא גשם "וחשבו רבים שאם יתפרדו מזאת התמונה יכזיבו הכתוב", גם כי רבים חשבו שמי שאינו גשם אינו נמצא והמלך אם לא יהיה בעל פנים ויד כמותם אינו נמצא כן הוא מלך מלכי המלכים אלא שחשבו שהשם יתברך הוא גדול בכמות ויותר בהיר ואינו החמר שלו מדם לא מבשר זהו מה שחשבו רוממות בחק הש"י :


  • אמנם וכו' - כי מי שקרא בספר הפילוסופיא כבר ידע שבא המופת שהש"י אינו גשם וגם מי שיקבל התורה ויאמר שהש"י אחד כבר יחוייב לו שיאמין שהשם אינו גשם ולכן יחוייב כי צלם ודמות לא לבד יאמר על התמונה ותואר אבל יאמר על הצורה הטבעית והצורה הטבעית אמר הרב שהוא מה שבו נתעצם הדבר והיה מה שהוא והוא אמתתו מאשר הוא הנמצא ההוא, והרצון בזה כי המקרה אינו חלק משם העצם ולא נתעצם בו הדבר, ולמה שהחומר הראשון אינו נמצא שלם, אבל הנמצא השלם הוא אשר יש לו הצורה המינית, לכן אמר: והיה מה שהוא. ומה שאמרו: והוא אמתתו מאשר הנמצא ההוא, הוא פירוש והיה מה שהוא. ואחרי אמרו, כי אמרו והוא אמתתו הוא תשלום הגדר, כי כבר היינו יכולים לומר שהיסודות הם עצמות האדם, וכשאומר אמתתו הוא הבדל עצמו מיוחד. וההבדל בזה, כי ההיולי ראשון הוא חלק עצם, אבל אינו מהות הדבר, ולמה שהיה הסוג מהות הדבר, כי הושב בתשובת מהו כמו הצורה המינית, השלים ואמר: והוא אמתתו מאשר הנמצא ההוא :
פרק זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה