פירוש האבן עזרא על המקרא - ביבליוגרפיה

פירושו על התורהעריכה

כתבי ידעריכה

 1.   כתב יד וטיקן 38, (המאה ה-14), (Biblioteca Apostolica Vaticana. Manuscript. Ebr. 38)
  •   פרוש ר’ אברהם אבן עזרא על התורה - כתב יד וטיקן 38 VAT EBR, הקדמה ומפתח מאת איתן לוין. הוצאת מקור, ירושלים, תשל"ד 1974.

מהדורותעריכה

פירוש האבן עזרא בלבדעריכה

 1. דפוס ראשון, מהדורת נאפולי רמ"ח 1488.
  •     פירוש התורה שחבר רבי אברהם בן עזרא, דפוס ראשון, נאפולי, רמ"ח 1488.
  • ספר אלקטרוני:  , [מקוטלג בטעות כמהדורה אחרת, סרוק בצורה משובשת - מספר עמודים נסרקו פעם נוספת שלא במקומם].
  • ספר אלקטרוני:  , [חסר עמוד אחרון].
  • עותק מהספרייה הלאומית בצרפת
 2. מהדורת קושטא רע"ד 1514
  •     פירוש התורה שחיבר ר' אברהם בן עזרא ז"ל, ‬מהדורת קושטא ("קושטנדינה"), רע"ד 1514 (פ"ז דפים; 174 עמודים) ספר אלקטרוני:  
  (בסוף הספר, בעמוד 174, קולופון על תאריך השלמת מלאכת הספר: י' בסיון שנת "ר"ב חסד לפרט האלף השישי" [=ה' אלפים רע"ד, 1514] ופרטי המדפיס: ר' אשטרוק דטולון מקושטנדינה רבתי, תחת ממשלת שולטאן שילים ירום הודו)
 3. מהדורת בנימין זאב בכר (1850-1913), בודפשט, תרנ"א 1891.
  •   חלופי נוסחאות לפירוש הראב"ע על התורה :מכתב יד ישן אשר בקאנטאבריגיא, בודפשט, תרנ"א 1891.

פירושים לחיבור ומהדורות מפורשותעריכה

 • ראו: נ’ בן-מנחם, "מפרשי אבן-עזרא על המקרא", ארשת, ג, (עמוד 80).
 1. פירוש הסודות של הראב"ע על התורה, [פירוש על דרך הסוד], מיוחס לר' יוסף (בן אבא מארי) אבן כספי (1280-1340) (מידע על המחבר במפעל הביבליוגרפיה העברי)
  לפי ח’ כשר, עלי שפ"ר (רמת גן, 1990), עמ’ 89-96, המחבר לא היה אבן כספי אלא בן זמנו אנונימי. בסוף מאמרה הדפיסה כשר קטעים נוספים של החבור שלא נכללו במהדורת י’ לאסט. ‬
  • נדפס בתוך: עשרה כלי כסף, על ידי יצחק בן יוסף הלוי לאסט,
  •   מהדורת פרשבורג (ברטיסלבה) תרס"ג 1903, (עמודים 145-172) ספר אלקטרוני באתר ספרים-אונליין (מכיל את חיבור זה במלואו בלבד, עמודים 145-172)
  •   הוצאת מקור, 2 כרכים, ירושלים תש"ל 1970. (דפוס צילום של הוצאת פרשבורג, תרס"ג 1903)
 2. פירוש מאת שלמה (בן אברהם אבן) יעיש
  • מידע על כתבי יד מקטלוג הספרייה הלאומית המכילים את פירוש זה (שלמים או חלקיים)
 3. פירוש מקור חיים (הושלם בשנת קכ"ח 1368) מאת שמואל צרצה (מכונה גם: אבן סנה, וולנסיה, ספרד, מאה 14). (מידע על המחבר במפעל הביבליוגרפיה העברי)
  •   ביאור על התורה, מהדורת מנטובה, שי"ט 1559. (ק"ל דפים) ספר אלקטרוני:   
 4. פירוש אהל יוסף
 5. פירוש מגילת סתרים מאת רבי שמואל בן סעדיה אבן-מטוט (מכונה גם "פירוש מוטוט").
  •     פירוש על פירוש החכם רב’ אברהם אבן עזרא, מהדורת ונציה שי"ד 1554. (נ"ב דפים) ספר אלקטרוני:   
 6. מהדורת אמסטרדם 1721,
  • ספר מרגליות טובה, עם פירוש מקור חיים, אהל יוסף ומגילת סתרים.
  •   [דפוס ראשון] מהדורת אמסטרדם, תפ"ב 1721. (קנ"ו דפים) ספר אלקטרוני:  
  •     מהדורת סטניסלב, תרפ"ז 1927. (קנ"ו דפים) (דפוס צילום מוקטן של מהדורת אמסטרדם, תפ"ב 1722)
  •   ירושלים, תשל"ג 1973. (דפוס צילום)
 7. פירושו של יצחק שרם (1798-1872) באר יצחק
  •   הוצאת ליוורנו תרכ"ד 1864. (קנ"ט דפים)
  •   מהדורת המוסד לתורשה הספרדית, ניו יורק, תשל"ט 1979. (דפוס צלום של הוצאת ליוורנו תרכ"ד) (קנ"ט עמודים)
 8. פירושו של שלמה ליפמן הכהן מליסא (1760 לערך - אחרי 1800) אבי עזר. 1880. [אוריינטציה אורתודוקסית] (מידע על המחבר במפעל הביבליוגרפיה העברי)
  • פירוש אבי עזר [ללא הטקסט של חיבור האבן עזרא]
   •     ספר אבי עזר, פוזנה, תקס"ב 1802. (ל"ח דפים) ספר אלקטרוני:  
   • מהדורת ווילנה, תרל"ד, 1874. ספר אלקטרוני:   [ספר בראשית בלבד, 12 עמודים]
  • חיבור האבן עזרא עם פירוש "אבי עזר". [חיבורו לחמשת ספרי המקרא עם הפירוש "אבי עזר", וחיבורו לאיכה ולקהלת ללא כל פירוש]
   •     ספר אבן עזרא :על חמשה חומשי תורה וחמש מגלות, ורשה , תר"מ 1880 לערך. (231 עמודים) ספר אלקטרוני:  
  • בנוסף, נדפס במהדורות "מקראות גדולות" רבות.
 9. פירוש אור לנתיבה מאת חיים זאב קאפוטה
  • מהדורת לבוב, תרנ"ז 1897. (192 עמודים) ספר אלקטרוני:  
 10. מהדורת יהודה לייב קרינסקי עם פירושו מחוקקי יהודה (כולל את "יהל אור" ו"קרני אור"), 1907.
  • חמשה חומשי תורה: עם חמש מגילות
   •   מהדורת פיטרקוב, 2 כרכים (בראשית; שמות), תרס"ז-תרע"א, 1907-1911.
   •   מהדורת וילנה, 3(?) כרכים, תרפ"ח 1928. ספר אלקטרוני: בראשית:   שמות:   ויקרא:   במדבר:   דברים:  
   •   מהדורת הוצאת חורב, 5 כרכים, בני ברק, תשכ"א 1961. (דפוס צלום לפי מהדורת וילנה תרפ"ח 1928) ספר אלקטרוני:  
 11. מהדורת משה חיים חרז עם פירושו אוצר חיים, 1983. [אוריינטציה חרדית-חסידית]
  •   אבן עזרא על התורה: עם פירוש אוצר חיים, [על ספר בראשית בלבד], מהדורת ירושלים תשמ"ג [1983]. (323 עמודים) ספר אלקטרוני:  
 12. מהדורת אשר ויזר (1904-1982), מוסד הרב קוק, 1996. [אוריינטציה מסורתית]
  • פירושי התורה / לרבינו אברהם אבן עזרא על-פי כת"י ודפוסים ראשונים ; עם מבוא, ביאורים, ציוני מקורות ומקבילות מאת אשר וייזר‬, ‬3 כרכים (בראשית; שמות; ויקרא-במדבר-דברים), הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים
   •   מהדורת תשל"ו 1996, ספר אלקטרוני: כרך א:   כרך ב:   כרך ג:  
   •   מהדורת תשל"ז 1977, (הדפסה ב) ספר אלקטרוני: כרך א:   כרך ב:   כרך ג:  
   •   מהדורת תשס"ב 2002, (דפוס צילום של הוצאת תשל"ו-תשל"ז).
   •   מהדורת תשס"ה 2005. (דפוס צילום של הוצאת תשל"ו-תשל"ז).

פירושו הקצר לשמותעריכה

 1. מהדורת יצחק שמואל רג’יו (1784-1855), פראג, ת"ר 1840.
  •   באור על ספר שמות: נקרא הקצר, פראג, ת"ר 1840. (115 עמודים) ספר אלקטרוני:  
 2. מהדורת יהודה לייב פליישר, וינה תרפ"ו 1926.
  •   ספר אבן עזרא, פירוש האבן עזרא לספר שמות על פי ג כתבי יד, עם מבוא והערות בשם "תקנת עזרא" ופירוש בשם משנה לעזרא, וינה, תרפ"ו 1926 (398 עמודים) ספר אלקטרוני:   

מאגריםעריכה