ערכי מצודת ציון אות הכף

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות הכף


כהה