ערכי לשון הקודש - חוה

ערכי לשון הקודשאות החיתערך: חוה


ספר השרשים לרד"ק

"חַוֹּת יאיר, ואת חַוֹּתֵיהֶם" (במדבר לב מא) נפרש בשרש חיה.

מחברת מנחם

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים