ערוך השולחן העתיד זרעים

ערוך השולחן העתיד
על דיני זרעים
מאת הגאון המפורסם מורנו ורבנו
הרב רבי יחיאל מיכל זצ"ל בהרב רבי אהרן הלוי עפשטיין ז"ל,
אב בית דין קהילת נאווהרדק

בעל המחבר ספר אור לישרים על ספר הישר לרבנו תם, וערוך השולחן על ארבעה חלקי שולחן ערוך.


תוכן זרעים קדשים טהרות

קובץ PDF מהדורה סרוקה באתר היברובוקס:

תוכןעריכה

זרעים: הלכות פאה (א'-י"ד)הלכות שביעית (ט"ו-כ"ט)הלכות יובל (ל'-מ"ט)הלכות תרומות (נ'-צ"א)הלכות מעשר (צ"ב-ק"ז)הלכות דמאי (ק"ח-קט"ז)הלכות מעשר שני ונטע רבעי (קי"ז-קל"ו)הלכות ביכורים (קל"ז-קמ"ב)

הלכות פאהעריכה

סימנים א'-י"ד

הלכות שביעיתעריכה

סימנים ט"ו-כ"ט

הלכות יובלעריכה

סימנים ל'-מ"ט

הלכות תרומותעריכה

סימנים נ'-צ"א

הלכות מעשרעריכה

סימנים צ"ב-ק"ז

הלכות דמאיעריכה

סימנים ק"ח-קט"ז

הלכות מעשר שני ונטע רבעיעריכה

סימנים קי"ז-קל"ו

הלכות ביכוריםעריכה

סימנים קל"ז-קמ"ב