עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/27

דף זה לא עבר הגהה
סימני הש"ס


שם סו. [‬תבעוה נתר בחמין לטבול קמטים ע"ג נמל סימן] וצ"ל תחת גמל‬ "כלי חרס", והמה כל שאמר רבא, תבעוה להנשא, [אשה לא תחוף בנתר,]‏[1] אשה לא תרחוץ אלא בחמין, ‫מדיחה בית‬ קמטיה, טבלה על גבי כלי חרס.

‫לונדון ר"ח ניסן עת"ר.

.המחבר

הערות שוליים

  1. ^ חסר כאן, והוא בודאי טעות. ויקיעורך.