עליי להודיע בכנסת (דוד בן גוריון)

ראש הממשלה דוד בן גוריון מודיע לכנסת על לכידת אדולף אייכמן:

עליי להודיע בכנסת, כי לפני זמן מה נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראליים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, האחראי - יחד עם ראשי הנאצים - למה שהם קראו 'הפתרון הסופי של בעיית היהודים', כלומר השמדת שישה מיליונים מיהדות אירופה.

אדולף אייכמן כבר נמצא במעצר בארץ, ויעמוד בקרוב למשפט בישראל בהתאם לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י - 1950.

(דוד בן גוריון, מתוך פרוטוקול ישיבת הכנסת, 23.5.1960)