עזרה:מילות מפתח

דף העזרה בנושא מילות מפתח מאוחסן בוויקיפדיה, מיזם אחות של ויקיטקסט, בדף עזרה:מילות מפתח.
  • דף עזרה זה הוא טכני במהותו ואינו ייחודי לוויקיפדיה או לוויקיטקסט ולכן יש לקרוא את הדף בוויקיפדיה כאילו בכל מקום שכתוב "ויקיפדיה" הכוונה היא "ויקיטקסט".