ספר חסידים שמח
מפרשים: פירוש קדמון ברית עולם

מעשה באדם אחד שהשכיר גוי לבנות ביתו וקבל עליו הגוי בקבלנות והיה הגוי בונה בשבת ובימים טובים והיו מתרעמים עליו ולא חשש בו כי אמר כי הגוי קבל בקבלנות ובשלו עושה ולא היו ימים מועטים שלא נשאר הקרקע לא לו ולא לזרעו: