פתיחת התפריט הראשי


מצות עשה קפג - לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה

היא שצונו לתת ללוים ערים לשבת כי אין להם חלק ונחלה בארץ.

והוא אמרו יתברך ונתנו ללוים ערים לשבת.

ואלו ערי הלוים הם ערי מקלט הקולטות על תאר מיוחד, במסכת מכות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase183