ספר המצוות עשה קכז


מצות עשה קכז - להפריש מעשר מצמח הארץ ולתתו ללוי (מעשר ראשון)

היא שצונו להוציא מעשר מצמח הארץ. והוא אמרו יתברך "וכל מעשר הארץ לה'". וכבר ביאר הכתוב שהמעשר הזה ללויים.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת מעשרות. והוא הנקרא מעשר ראשון. ואינה חובה מן התורה אלא בארץ.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase127