ספר המצוות עשה ח


מצות עשה ח - ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך

היא שצונו להדמות בו יתעלה כפי היכולת, והוא אמרו "והלכת בדרכיו" (דברים כח, ט). וכבר נכפל זה הצווי ואמר "ללכת בכל דרכיו" (דברים יא, כב) ובא בפירוש (ספרי על דברים, יא כב) "מה הקב"ה נקרא חנון, אף אתה היה חנון; מה הקב"ה נקרא רחום, אף אתה היה רחום; מה הקב"ה נקרא חסיד, אף אתה היה חסיד". וכבר נכפל זה הענין בלשון אחר ואמר "אחרי ה' תלכו" (דברים יג, ה) ובא בפירוש שרצה לומר ההדמות בפעולותיו הטובות והמדות הנכבדות שיתואר בהם האל יתעלה על צד המשל, יתעלה על הכל עילוי רב.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase8