ספר המצוות לאו רטו


מצות לאו רטו - לא לזרוע כלאיים ולא להרכיב אילנות

הזהירנו מזרוע כלאיים, והוא אמרו יתעלה "שדך לא תזרע כלאים(ויקרא יט, יט).

וכלאי זרעים אלו, לא נאסר זריעתם אלא בארץ ישראל, ומי שזרעה שם – חייב מלקות דאורייתא. ובחוץ לארץ מותר. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת כלאיים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo215