ספר המצוות לאו רז

<< · ספר המצוות · לאו · רז · >>

המצוה שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות


הזהיר הנזיר מלהטמא למת. והוא אמרו לאביו ולאמו לא יטמא.

וכשנטמא, בין בטומאה שמגלח עליה בין שאינו מגלח עליה, לוקה.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo207