ספר המצוות לאו קסט

<< · ספר המצוות · לאו · קסט · >>

המצוה שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל


הזהיר שלא יקח כל שבט לוי חלק בארץ. והוא אמרו לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם אחיו ה' הוא נחלתו.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo169