ספר המצוות לאו קי


מצות לאו קי - לא למכור חרמים

הזהירנו ממכור שדה שהחרימו אותו בעליו ואפילו לגזבר שהופקד על ההקדש.

והוא אמרו יתעלה כל חרם לא ימכר. ולשון ספרי לא ימכר לגזבר.

וזה החרם הוא סתם חרמים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo110