ספר המצוות לאו יז


מצות לאו יז - לא לאהוב את המסית

שהזהיר המוסת מלאהוב המסית ולהאזין לדבריו, והוא אמרו יתעלה "לא תאבה לו". ולשון ספרי: מכלל שנאמר "ואהבת לרעך כמוך", יכול אתה אוהב לזה? תלמוד לומר "לא תאבה לו".

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo17