ספר המבחר וטוב המסחר

פירוש התורה להחכם הקראי רבנו אהרון "הראשון" עם ביאור טירת כסף, לפי מהדורת גוזלוו 1835.