ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תקעד


מצוה תקעד - לא לאחר את הבאת הנדרים יותר משלושה רגלים

שלא נאחר הנדרים והנדבות ושאר הקרבנות שהם חובה עלינו, ועל זה נאמר "כי תדר נדר ליי אלהיך לא תאחר לשלמו(דברים כג, כב). ובאה הקבלה (ראש השנה ד:) שאין עוברין על זה הלאו עד שיעברו שלשה רגלים אחר שנדר.

כל ענין מצוה זו כתבתיו מבאר במצות עשה שלו (מצוה תקעה) שבסדר זה, וקחנו משם.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/574