ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תקלו


מצוה תקלו - לא להלין את התלוי, וכן את כל המתים

שלא נעזוב התלוי להלין על העץ, שנאמר "לא תלין נבלתו על העץ(דברים כא, כג), זו מצות לא תעשה. כל ענין המצוה כתוב במצות עשה שלו שבסדר זה (מצוה תקלז) ואין להאריך במה שאין צורך בו. ושם כתוב שאף המלין מתו שלא לכבודו עובר בלאו.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/536