ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תד


מצוה תד - להקריב קורבן מוסף ביום חג השבועות

שנצטוו ישראל להקריב קרבן מוסף ביום חג השבועות, שהוא יום הששי בסיון, שנאמר (במדבר כח, כו): "וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים בְּהַקְרִיבְכֶם מִנְחָה חֲדָשָׁה לַה בְּשָׁבֻעֹתֵיכֶם וגו'".

כבר כתבתי פעמים כי בסדר אמור אל הכהנים, במוסף דפסח עשה ח' (מצוה רצט), דברתי מענין המוספים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/404