ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/ריט


מצוה ריט - לא ללקט שיבולים הנופלות בשדה בשעת קציר

שלא לקחת שיבולים הנופלות בשעת הקציר, אבל נעזוב אותם לעניים, שנאמר "ולקט קצירך לא תלקט(ויקרא יט, ט). וזה גם כן ניתק לעשה כמו שבארנו בפאה (מצוה ריז).

וכל ענין מצוה זו גם כן תמצא לקמן במצוה עשה של לקט (מצוה רכא).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/219