ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/קמב

המצוה לא להותיר מבשר קרבן התודה

שלא להותיר מבשר קרבן התודהעריכה

שלא להותיר שום דבר מקרבן התודה עד הבקר. כלומר למחרת יום זביחתו. שנאמר (ויקרא ז טו) בקרבן תודה לא יניח ממנו עד בקר. וממנו למדנו לשאר קדשים גם כן שכל מה שישאר מהם אחר זמן אכילתו, שהוא נותר וחיב לשרפו לפי שהוא נתק לעשה שישרפנו, כמו שכתבנו למעלה, (מצוה קמג) בסדר זה, ושם כתבנו רמז משרשיו וקצת דיניו כמנהגנו.

הערותעריכה

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/142