ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/שלח

שלא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובלEdit

שלא נקצר ונלקט ספיחי תבואות שנת היובל כמו שאדם קוצר בשאר השנים, אבל יש לנו לעשות בדברים שנוי. שנאמר ולא תקצרו וגו' וכל הענין, כמו שפרשנו בסמוך בספיחי שביעית (מצוה שכח).

הערותEdit