ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/ספר בראשית

פרשת בראשיתעריכה

פרשת בראשית מצות עשה אחת

פרשת לך לךעריכה

פרשת לך לך מצות עשה אחת

פרשת וישלחעריכה

פרשת וישלח מצות לא תעשה אחת