האם התכוונתם ל...

  1. ספר שנזכר בתורה (שמות כד7)
  2. ספר מאת ר' פנחס אליהו הורוביץ מוילנא, העוסק בחלקו הראשון בחקירת מדעי הטבע ובעיקרי יסודות שבע החכמות, ובחלקו השני בענייני השקפה ומוסר.


פירושונים
פירושונים
זהו דף פירושונים, שמטרתו להבחין בין טקסטים שונים בעלי שם דומה.

אם הגעתם לכאן בעקבות לחיצה על קישור, נודה לכם אם תחזרו לדף ממנו באתם, ותתקנו את הקישור כך שיפנה ישירות אל הערך המתאים.