ספרי על דברים ז
יב

"והיה עקב תשמעון את המשפטים..."

  • הערה: המשך הסיפרי נמצא בפרק יא פס' י.