ספרי על דברים/ראה/פיסקא קכה

פיסקא קודמת - ספרי על דברים - פיסקא קכה - פיסקא הבאה


לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה. (בכורות כז, ב) מלמד שהבכור נאכל לשני ימים (ולילה אחד): יום אחד לשנה זו, ויום אחד לשנה הבאה.