ספרי על דברים/ראה/פיסקא קב

פיסקא קודמת - ספרי על דברים - פיסקא קב - פיסקא הבאה


אך את זה לא תאכלו. (חולין ס) אמר ר' עקיבא, וכי משה קניגי (=צייד חיות מדבריות) ובלסטרי (=זורק חיצים על חיות לצודן) היה? מכאן תשובה לאומרים אין תורה מן השמים.