ספרי על דברים/ראה/פיסקא פח

פיסקא קודמת - ספרי על דברים - פיסקא פח - פיסקא הבאה

מאלהי העמים אשר סביבותיכם הקרובים וגו'. (סנהדרין סא) מהקרובים אתה יודע מה הן [ה]רחוקים.

מקצה הארץ ועד קצה הארץ. אלו חמה ולבנה, שמהלכים מסוף העולם ועד סופו.