ספרי על דברים/ראה/פיסקא נז

פיסקא קודמת - ספרי על דברים - פיסקא נז - פיסקא הבאה


כי אתם עוברים את הירדן - מהעברתכם את הירדן - אתם יודעים שאתם יורשים את הארץ: אשר ה' אלהיכם נותן לכם - בזכותכם: וירשתם אותה וישבתם בה - בשכר שתירש תשב: