ספרא על ויקרא יח יט

<< ספרא על ויקרא • פרק יח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יח • יט • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • [טו] (ויקרא יח, יט) "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה"-- אין לי אלא שלא יגלה, מנין שלא יקרב? תלמוד לומר "לא תקרב".   אין לי אלא נדה בל תקרב בל תגלה, מנין לכל העריות בל תקרבו בל תגלו? תלמוד לומר (ויקרא יח, ו) "לא תקרבו לגלות".   "אני ה' "-- אני נאמן לשלם שכר.