ספורנו על בראשית א ג

<< | ספורנו על בראשיתפרק א' • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


יְהִי אוֹר – הוא אור שבעת הימים, שהיה לצורך המתהוים בלתי זרע. והוא יהיה לעתיד, כדברי רז"ל (חגיגה יב א), שיהיה אז לצורך מה שעתידה להוציא גלוסקאות וכלי מילת שלא מכוח הזרע.