סמ"ע על חושן משפט שעו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

ואם בארץ ישראל הסיג גבול כו' עד ובלאו דלא תסיג:    סיפא דקרא בנחלתך אשר תנחל בארץ כו' הרי דלא הזהר הכתוב אלא אמסיג גבול קרקע דא"י:

ה"ז עובר בשני לאווין כו':    כן הוא ג"כ ל' הרמב"ם אבל בטור לא נזכר לאו דלא תגזול ולא תגנוב משום דקרקע אינה נגזלת כמ"ש בסי' שע"א אלא עבירה היא בידו וכמ"ש בסימן שנ"ט גם כאן לא כתב הטור שבשאר ארצות עובר בלאו דלא תגזול כמ"ש בא"י דעובר בלאו דלא תסיג גבול אלא ז"ל אם בחזקה ה"ז גזלן: