סמ"ג עשה קנג

<< · סמ"ג · עשה · קנג · >>


מצות עשה קנג - להשיב את הקרקע לבעליה ביובל

מצות קנ–קנג, מצוות יובל:

... היובל והשמיטה שוין לעניין העבודות והאכילות והביעורין ומשפט אחד להם, אלא לעניין הא דתניא בספרי בפרשת ראה. וזה דבר השמיטה, מיעט ללמדך שביעית משמטת כספים ולא יובל. בשנת היובל הזאת, מיעט ללמדך שיובל מוציא עבדים ומשמט קרקעות ולא שביעית, ויובל משמט קרקע בתחילתו ושביעית אינה משמטת כספים אלא בסופה. ועוד דורש בתורת כהנים [בפרשת בהר פ״ג] בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, לרבות שהמקדיש שדהו ובא בנו וגאלה, שחוזרת לאביו ביובל.