סמ"ג עשה קמט

<< · סמ"ג · עשה · קמט · >>


מצות עשה קמט - להשמיט את כל ההלוואות בשביעית

מצות עשה שמי שהלוה לחבירו מעות ועברה עליו שמיטה, שתהא השמיטה משמטת ההלואה. ואע״פ שרצה לפורעם לו, יאמר לו משמט אני, שנאמר וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו. [בפ״ו דשביעית ובמכות דף י״ב] וכל דיני שמיטת כספים נתבארו בסמל״ת [ל״ת ע״ד].