סמ"ג עשה קכו

<< · סמ"ג · עשה · קכו · >>


מצות עשה קכו - שיגדל הנזיר את שער ראשו

מצות עשה שיגדל הנזיר שער ראשו, שנאמר גדל פרע שער ראשו. ולאוין המבוארין בו מבוארין בסמל״ת וגם בזה יש מ״ע [ל״ת רמ״ג] דככל היוצא מפיו יעשה.