סמ"ג עשה לו

<< · סמ"ג · עשה · לו · >>


מצות עשה לו - לשבות ביום ראש השנה

לשבות בראש השנה, שנאמר "ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש(במדבר כט, א).